תרבות ישראלית

  • ריקוד הורה

    תרבות ישראלית הוא השם המקובל [דרוש מקור] לתרבות ולאמנות שנוצרה בישראל החל מסוף המאה ה-19 ובמיוחד אחרי שנת 1948, בה הוקמה מדינת ישראל. כתוצר של חברת מהגרים, משלבת הישראלית בתוכה מגוון רחב ועשיר של השפעות ויצירה תרבותית, השאוב מהמדינות והתרבויות מהן הגיעו אליה המהגרים. מקור השפעה חשוב נוסף הוא לייבוא תרבותי ממדינות אחרות, כדי לספק את מגוון הצרכים התרבותיים.

  • התפתחות כרונולוגית
  • התרבות הישראלית כיום
  • ראו גם
  • קישורים חיצוניים

ריקוד הורה

תרבות ישראלית הוא השם המקובל [דרוש מקור] לתרבות ולאמנות שנוצרה בישראל החל מסוף המאה ה-19 ובמיוחד אחרי שנת 1948, בה הוקמה מדינת ישראל. כתוצר של חברת מהגרים, משלבת הישראלית בתוכה מגוון רחב ועשיר של השפעות ויצירה תרבותית, השאוב מהמדינות והתרבויות מהן הגיעו אליה המהגרים. מקור השפעה חשוב נוסף הוא לייבוא תרבותי ממדינות אחרות, כדי לספק את מגוון הצרכים התרבותיים.