תקיפה
English: Assault

  • ענישה גופנית נחשבת לתקיפה לפי החוק הישראלי הנוכחי

    תקיפה היא יזום אלימות ללא הסכמה ובניגוד לחוק.

    במדינות שונות יש מערכות חקיקה שונות המגדירות את הפרמטרים של עבירת התקיפה לפי המקובל באותה מדינה. בישראל אסורה ענישה גופנית וביצועה, גם על ידי הורים או מחנכים, נחשבת לתקיפה, אולם מערכות חקיקה אחרות מתירות ענישה גופנית מוגבלת.

  • דוגמאות להפעלת אלימות שאינה תקיפה לא חוקית
  • החקיקה הישראלית
  • ראו גם
  • קישורים חיצוניים

ענישה גופנית נחשבת לתקיפה לפי החוק הישראלי הנוכחי

תקיפה היא יזום אלימות ללא הסכמה ובניגוד לחוק.

במדינות שונות יש מערכות חקיקה שונות המגדירות את הפרמטרים של עבירת התקיפה לפי המקובל באותה מדינה. בישראל אסורה ענישה גופנית וביצועה, גם על ידי הורים או מחנכים, נחשבת לתקיפה, אולם מערכות חקיקה אחרות מתירות ענישה גופנית מוגבלת.