תוכנית מתאר ארצית

Disambig RTL.svg המונח "תמ"א" מפנה לכאן. אם הכוונה למשמעות אחרת, ראו תמ"א (פירושונים).

במסגרת הסדרתם של תכנון ובנייה בישראל, תוכנית מתאר ארציתראשי תיבות: תמ"א) היא תוכנית החלה על כל שטח מדינת ישראל והיא משפיעה גם על התכנון המחוזי והמקומי, ועל נושאים בעלי חשיבות ציבורית כמו עקרונות בינוי ושימוש בחופים, דרכי תחבורה ועוד נושאים שיש להם חשיבות כלל ארצית. תוכנית המתאר הארצית משמשת גם את הוועדות המחוזיות והמקומיות ומנחה אותן בעבודתן. ככלל, תוכנית המתאר הארצית קובעת מפרטים תכנוניים ברמה עקרונית וכללית. מטרתן של תוכניות, תוכנית מתאר מחוזית, תוכנית מתאר מקומית ותוכנית מפורטת היא למלא אחר הדרישות הכתובות בתוכנית המתאר הארצית ולהוסיף תכנון ספציפי, מפורט ומדויק על התכנון הכללי יותר של תוכנית המתאר הארצית.

הוראות תוכנית מתאר ארצית על־פי חוק התכנון והבנייה הם:

  • יעוד הקרקע ושימושה תוך שמירה על ייעוד חקלאי של קרקעות המתאימות לכך.
  • אזורי תעשייה ושיטחי הפקת מחצבים.
  • התוויית רשת הדרכים הראשיות, קווי מסילות ברזל, קווי אספקה ארציים, נמלים, עורקי אספקת המים הארציים, אגמי אגירה, תחנות כוח, רשת החשמל, שדות תעופה ודרכי הגישה האווירית אליהם.
  • שטחי נופש, יעוד קרקע ושימור קרקע.
  • שמירה על עתיקות, מקומות קדושים, ערכי נוף.
  • תחזית השינויים באוכולוסיה, גודלם הצפוי של יישובים ומיקומם של יישובים חדשים סוגיהם וגודלם.

תוכניות מתאר ארציות נידונות על ידי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ומאושרת על ידי ממשלת ישראל. גם לתוכניות הנידונות על ידי הוועדה לתשתיות לאומיות יש מעמד של תוכניות מתאר ארציות, וגם הן מאושרות על ידי הממשלה.