שפה
English: Language

השפה יכולה לשמש ככלי לתקשורת במספר דרכים, כמו למשל בצורה דבורה או כתובה.

שפה היא דרך תקשורת המבוססת על מערכת סמלים מורכבת בעלת חוקיות, המאפשרת לקודד ולארגן מידע בעל משמעויות רבות ומגוונות. נהוג להבדיל בין הסמל השפתי המסמן לבין המושג או התוכן המסומן בו, אשר יכול להיות מציאותי או מופשט[1].

הבלשנות עוסקת בחקר השפה והשימוש בה. סמנטיקה היא ענף הלשון המתמקד בחקר המשמעות של השפה[1]. מכלול אוצר המילים של שפה מסוימת מכונה לקסיקון. כלי לאיסוף וביאור של פרטים בלקסיקון מכונה מילון.