שירות פסיכולוגי ייעוצי

  • disambig rtl.svg המונח "שפ"ח" מפנה לכאן. לערך העוסק בשנה העברית ה'שפ"ח (1627–1628), ראו ה'שפ"ח.

    שירות פסיכולוגי ייעוציראשי תיבות: שפ"י) הוא אגף במשרד החינוך, שתפקידו לתת שירותי פסיכולוגיה חינוכית וייעוץ חינוכי לתלמידים, הורים, מורים ואנשי חינוך העובדים במערכת החינוך. אנשי המקצוע של האגף פועלים בבתי ספר ובשירותים הפסיכולוגים החינוכיים (שפ"ח) בכל רחבי הארץ.

  • מטרות ותפקידים
  • מבנה
  • קישורים חיצוניים
  • הערות שוליים

Disambig RTL.svg המונח "שפ"ח" מפנה לכאן. לערך העוסק בשנה העברית ה'שפ"ח (1627–1628), ראו ה'שפ"ח.

שירות פסיכולוגי ייעוציראשי תיבות: שפ"י) הוא אגף במשרד החינוך, שתפקידו לתת שירותי פסיכולוגיה חינוכית וייעוץ חינוכי לתלמידים, הורים, מורים ואנשי חינוך העובדים במערכת החינוך. אנשי המקצוע של האגף פועלים בבתי ספר ובשירותים הפסיכולוגים החינוכיים (שפ"ח) בכל רחבי הארץ.