שיעור פריון כולל

  • מדינות העולם לפי שיעורי הפיריון, בהתבסס על נתוני ספר העובדות העולמי של ה-cia לשנת 2013. מקרא:      7–8 ילדים      6–7 ילדים      5–6 ילדים      4–5 ילדים      3–4 ילדים      2–3 ילדים      1–2 ילדים      0–1 ילדים

    שיעור פריון כוללאנגלית: total fertility rate;בקיצור tfr) הוא מונח בדמוגרפיה, שקרוי לפעמים בשם "שיעור פריון" בלבד, או "שיעור הפריון הכולל התקופתי". מונח זה מנסה לאמוד את מספר הילדים שצפויה אישה היפותטית ללדת בימי חייה.

    שיעור הפריון הכולל הוא מדד סינתטי, במובן שהוא מתייחס לנשים בקבוצות גיל שונות ועל פי הנחות מסוימות. אין הוא מבוסס על הפריון של קבוצת נשים אמיתית בשכבת גיל מסוימת, מכיוון שהוא מנסה לחזות את מספר הילדים הממוצע הצפוי לאישה עד סיום תקופת ה פוריות. באותה מידה, אין המדד מתייחס למספר הילדים אשר נולדו למעשה לאישה במשך ימי חייה. יתרונו של המדד בכך, שבניגוד למדדי ילודה אחרים, כמו שיעור ילודה (מספר הלידות ל-1000 נפש), הוא מבוטא במספר שקל להבינו אינטואיטיבית - מספר ילדים לאישה.

  • המדד
  • השפעות על הריבוי הטבעי
  • ראו גם
  • הערות שוליים

מדינות העולם לפי שיעורי הפיריון, בהתבסס על נתוני ספר העובדות העולמי של ה-CIA לשנת 2013. מקרא:      7–8 ילדים      6–7 ילדים      5–6 ילדים      4–5 ילדים      3–4 ילדים      2–3 ילדים      1–2 ילדים      0–1 ילדים

שיעור פריון כוללאנגלית: Total Fertility Rate;בקיצור TFR) הוא מונח בדמוגרפיה, שקרוי לפעמים בשם "שיעור פריון" בלבד, או "שיעור הפריון הכולל התקופתי". מונח זה מנסה לאמוד את מספר הילדים שצפויה אישה היפותטית ללדת בימי חייה.

שיעור הפריון הכולל הוא מדד סינתטי, במובן שהוא מתייחס לנשים בקבוצות גיל שונות ועל פי הנחות מסוימות. אין הוא מבוסס על הפריון של קבוצת נשים אמיתית בשכבת גיל מסוימת, מכיוון שהוא מנסה לחזות את מספר הילדים הממוצע הצפוי לאישה עד סיום תקופת ה פוריות. באותה מידה, אין המדד מתייחס למספר הילדים אשר נולדו למעשה לאישה במשך ימי חייה. יתרונו של המדד בכך, שבניגוד למדדי ילודה אחרים, כמו שיעור ילודה (מספר הלידות ל-1000 נפש), הוא מבוטא במספר שקל להבינו אינטואיטיבית - מספר ילדים לאישה.