שיטת בחירות

שיטת בחירות היא אוסף של כללים וחוקים אשר מגדירים את דרך ההצבעה בבחירות במדיניות דמוקרטיות. שיטת הבחירות קובעת האם הבחירות יהיו אזוריות או ארציות, מהו אחוז החסימה, אופן חלוקת המושבים בפרלמנט, ואת דרך ההצבעה בבחירות.

שיטות הבחירות לבתים תחתונים של פרלמנטי מדינות העולם: שיטות רובניות:
  רובנית חד-סיבובית
  רובנית דו-סיבובית
שיטות דירוגיות:
  קול יחיד נייד חד-מושבי
  קול יחיד נייד רב-מושבי
  שיטת בורדה
שיטות יחסיות:
  יחסית טהורה
  יחסית עם מושבים שמורים לרשימה במקום הראשון
טופס כללי:
  טופס כללי עם רשימות סגורות
  טופס כללי עם רשימות פתוחות
  טופס כללי עם רשימות חופשיות
  טופס כללי עם הצבעה מרובה
שיטה מעורבת:
  מקבילה לרובנית חד-סיבובית
  מקזזת מרובנית חד-סיבובית
  מקבילה לרובנית דו-סיבובית
  מקזזת מרובנית דו-סיבובית
  מקבילה לטופס כללי עם רשימות חופשיות
  מקבילה לטופס כללי עם רשימות פתוחות