שיחה:הבחירות לכנסת השישית

הסרתי את המשפט:

בעמודו הראשון של "ידיעות אחרונות" מיום התפטרותו נשאלה השאלה "ממה יתפרנס בן גוריון?" כאשר ההנחה היא כי הוא זכאי לגימלה מתקופת שירותו בכנסת, וכן לשכר סופרים.

משום שאיני רואה קשר בינו ובין הערך. דוד שי 20:18, 6 ספטמבר 2005 (UTC)

  • תוצאות הבחירות וזכויות יוצרים

תוצאות הבחירות וזכויות יוצרים

אני רואה שבערכים העוסקים בתוצאות הבחירות נמנעים מפרסום התוצאות המדויקות. האם זה מסיבה של שמירה על זכויות יוצרים (האם זו "יצירה" שיש לה הגנה כזו בכלל?) או שיש איזו סיבה אחרת?

לגבי הבחירות עד 1955, זכויות היוצרים במידה והיו כאלה פגו מכיוון שעברו 50 שנים מאז פרסום התוצאות, ואין שום מניעה חוקית לפרסם אותן במלואן. --ניצן 07:31, 24 ינואר 2006 (UTC)