שחרור מוקדם
English: Parole

  • שחרור מוקדם של אסיר הוא הליך של שחרור אסיר מבית סוהר לפני תום תקופת מאסרו. אחת הסיבות העיקריות לשחרור מוקדם היא השגת התנהגות נאותה של האסיר בכלא, בכך שמאפשרים לו שחרור מוקדם אם יתנהג כראוי.

    במספר מדינות, בהן מקסיקו וגרמניה, מאסר ללא אפשרות לשחרור מוקדם נחשב לעונש אכזרי ולכן אסור.

  • היסטוריה עולמית
  • בישראל
  • ראו גם
  • קישורים חיצוניים
  • הערות שוליים

שחרור מוקדם של אסיר הוא הליך של שחרור אסיר מבית סוהר לפני תום תקופת מאסרו. אחת הסיבות העיקריות לשחרור מוקדם היא השגת התנהגות נאותה של האסיר בכלא, בכך שמאפשרים לו שחרור מוקדם אם יתנהג כראוי.

במספר מדינות, בהן מקסיקו וגרמניה, מאסר ללא אפשרות לשחרור מוקדם נחשב לעונש אכזרי ולכן אסור.