רשת חברתית

 • דוגמה לרשת חברתית
  דוגמה למודל העוסק באופן בו נוצרות רשתות חברתיות, "מודל ברבאשי-אלברט" (1999)

  רשת חברתית (social network) היא מבנה חברתי המורכב מקבוצה של מספר גורמים חברתיים (כגון אנשים או ארגונים), המקיימים ביניהם מערכת של קשרים דו-סטריים בעוצמות שונות.

  התחום של חקר רשתות חברתיות עוסק בניתוח המבנים של רשתות אלו, האופן בו הן נוצרות, משתנות ומשפיעות על מרכיביו ועל הסביבה, דפוסים מקומיים ועולמיים ועוד. מאז התפתחות האינטרנט בסוף המאה ה-20, מתמקדים רבים מהמחקרים גם בחקר רשתות חברתיות מקוונות בעולם הדיגיטלי.

  רשתות חברתיות מהוות נושא לעניין ומחקר לסוציולוגים, אנתרופולוגים, פסיכולוגים, חוקרי ארגונים, חוקרי תקשורת, מערכות מידע ומנהל עסקים. חקר רשתות חברתיות הוא מדע המיפוי והמדידה של רשתות חברתיות. הכלים המתמטיים של תורת הגרפים משמשים אף הם לעיתים בתיאור רשתות חברתיות. קיימים מאפיינים שונים המבדילים בין רשתות שונות, כגון ריכוזיות, לכידות, עוצמת הקשרים בין מרכיביהן ועוד, ואלו נחקרים במסגרת הדיסציפלינות השונות. רשתות חברתיות הן המצע על גביו מתנהלות תופעות חברתיות כגון הדבקה מורכבת (הפצת שמועות או אופנות, היווצרותן של עמדות ודעות קדומות), מעבר והדבקה של מחלות מידבקות, ועוד.

 • היסטוריה
 • חקר רשתות חברתיות
 • רשתות חברתיות מקוונות
 • רשתות חברתיות בארגונים
 • מאפייני מערכות הקשרים ברשת החברתית
 • מאפייני רשתות חברתיות
 • ראו גם
 • קישורים חיצוניים

דוגמה לרשת חברתית
דוגמה למודל העוסק באופן בו נוצרות רשתות חברתיות, "מודל ברבאשי-אלברט" (1999)

רשת חברתית (Social network) היא מבנה חברתי המורכב מקבוצה של מספר גורמים חברתיים (כגון אנשים או ארגונים), המקיימים ביניהם מערכת של קשרים דו-סטריים בעוצמות שונות.

התחום של חקר רשתות חברתיות עוסק בניתוח המבנים של רשתות אלו, האופן בו הן נוצרות, משתנות ומשפיעות על מרכיביו ועל הסביבה, דפוסים מקומיים ועולמיים ועוד. מאז התפתחות האינטרנט בסוף המאה ה-20, מתמקדים רבים מהמחקרים גם בחקר רשתות חברתיות מקוונות בעולם הדיגיטלי.

רשתות חברתיות מהוות נושא לעניין ומחקר לסוציולוגים, אנתרופולוגים, פסיכולוגים, חוקרי ארגונים, חוקרי תקשורת, מערכות מידע ומנהל עסקים. חקר רשתות חברתיות הוא מדע המיפוי והמדידה של רשתות חברתיות. הכלים המתמטיים של תורת הגרפים משמשים אף הם לעיתים בתיאור רשתות חברתיות. קיימים מאפיינים שונים המבדילים בין רשתות שונות, כגון ריכוזיות, לכידות, עוצמת הקשרים בין מרכיביהן ועוד, ואלו נחקרים במסגרת הדיסציפלינות השונות. רשתות חברתיות הן המצע על גביו מתנהלות תופעות חברתיות כגון הדבקה מורכבת (הפצת שמועות או אופנות, היווצרותן של עמדות ודעות קדומות), מעבר והדבקה של מחלות מידבקות, ועוד.