רשם המפלגות

רשם המפלגות היא יחידה ארגונית במסגרת רשות התאגידים העוסקת ברישום מפלגות ובפיקוח עליהן בהתאם לאמור בחוק המפלגות, התשנ"ב-1992[1]. משנת 2014, רשם המפלגות וראש רשות התאגידים הוא עו"ד אייל גלובוס. נכון ל-19 ביוני 2019, בישראל רשומות 130 מפלגות.[2] (בפועל, בבחירות לכנסת ה-21 התמודדו רק 40 מפלגות).