רשימה (בחירות)

רשימת מועמדים בבחירות המוניציפליות במדריד, 2015

רשימהאנגלית: Electoral List) היא מכשיר פוליטי-מנהלי המשמש במסגרת ניהול מערכות בחירות פרלמנטריות או מוניציפליות שאינן מבוססות על בחירה אישית בלבד במועמדים - קרי, בבחירות בשיטה היחסית או בשיטת הטופס הכללי. היא מאפשרת בחירה במועמדים על בסיס קבוצתי, אך בגרסאות שונות שלה מאפשרת גם לתת תמיכה אישית למועמדים מתוך אותה קבוצה.