רשות פיקוח

  • רשות פיקוח (מוכרת גם לפי הטרמינולוגיה האנגלית כ-puc (נקרא: פי יו סי) ראשי תיבות של public utility commission) היא גוף ממשלי עצמאי שנועד לפקח על מתן שירות חיוני לציבור על ידי בעלי זיכיון מן המדינה. הפיקוח על השירות הוא מבחינה מקצועית, כלכלית, חוקית ועוד. זאת, על מנת להבטיח ששירות ניתן לציבור באיכות, בכמות ובמחיר הראוי והמתאים. רשות הפיקוח היא גוף מקצועי עצמאי ואינה כפופה למדיניות הממשלה.

  • היסטוריה
  • אפיוני רשות פיקוח
  • רשויות פיקוח בישראל
  • ראו גם
  • קישורים חיצוניים

רשות פיקוח (מוכרת גם לפי הטרמינולוגיה האנגלית כ-PUC (נקרא: פי יו סי) ראשי תיבות של Public Utility Commission) היא גוף ממשלי עצמאי שנועד לפקח על מתן שירות חיוני לציבור על ידי בעלי זיכיון מן המדינה. הפיקוח על השירות הוא מבחינה מקצועית, כלכלית, חוקית ועוד. זאת, על מנת להבטיח ששירות ניתן לציבור באיכות, בכמות ובמחיר הראוי והמתאים. רשות הפיקוח היא גוף מקצועי עצמאי ואינה כפופה למדיניות הממשלה.