רשות מחוקקת
English: Legislature

משכן הכנסת - משכנה של הרשות המחוקקת במדינת ישראל.
רשויות מחוקקות

רשות מחוקקת היא הרשות האחראית על חקיקת החוקים, ולעיתים מהווה רשות מבקרת של הרשות המבצעת[1].ברוב הדמוקרטיות הייצוגיות בעולם, הרשות המחוקקת מכונה "פרלמנט" (parliament). הרשות המחוקקת של מדינת ישראל נקראת הכנסת.