רצח פוליטי

  • רצח אברהם לינקולן, כפי שתואר באיור שהופיע בעיתונות בת התקופה

    רצח פוליטי הוא רצח שמניעיו קשורים לאינטרס פוליטי. ברוב המקרים, הרוצח הפוליטי מעוניין בסילוקו של הנרצח לצורך שינוי המשטר, המדיניות, או הפעילות השלטונית; או לחליפין, להפסקת פעילות המנוגדת לאינטרסים של המשטר, או הסרת איום עתידי עליו.

  • הגדרות ומחלוקות
  • אבטחת השלטון
  • ראו גם
  • לקריאה נוספת
  • קישורים חיצוניים

רצח אברהם לינקולן, כפי שתואר באיור שהופיע בעיתונות בת התקופה

רצח פוליטי הוא רצח שמניעיו קשורים לאינטרס פוליטי. ברוב המקרים, הרוצח הפוליטי מעוניין בסילוקו של הנרצח לצורך שינוי המשטר, המדיניות, או הפעילות השלטונית; או לחליפין, להפסקת פעילות המנוגדת לאינטרסים של המשטר, או הסרת איום עתידי עליו.