ריצוף (בינוי)
English: Flooring

 • ריצוף אבנים משתלבות בשיטה היבשה
  ערמות של אבנים המיועדות לריצוף
  פילוס רצפה בעזרת לייזר

  ריצוף הוא כיסוי שטח ברצף של מרצפות או אריחים, קיבועם וייצובם. מבדילים בדרך כלל בין ריצוף בתוך מבנים שנחשב לאחת מ עבודות הגמר העיקריות בבניה, לבין ריצוף חיצוני בשטחים פתוחים, בחצרות, על גבי מיסעות ובמדרכות שנחשב לעיקרית מבין עבודות פיתוח השטח. למרות החלוקה הזו, שיטות הריצוף בשני המקרים, דומות מאוד וההבדלים העיקריים ביניהם מתבטאים בממדי המרצפות ובחומרי העזר לריצוף.

  בעל המקצוע העוסק בריצוף הוא הרצף.

 • סוגי ריצופים
 • שיטות ריצוף
 • כוח אדם בריצוף
 • החלקה ובטיחות
 • ראו גם
 • קישורים חיצוניים
 • הערות שוליים

ריצוף אבנים משתלבות בשיטה היבשה
ערמות של אבנים המיועדות לריצוף
פילוס רצפה בעזרת לייזר

ריצוף הוא כיסוי שטח ברצף של מרצפות או אריחים, קיבועם וייצובם. מבדילים בדרך כלל בין ריצוף בתוך מבנים שנחשב לאחת מ עבודות הגמר העיקריות בבניה, לבין ריצוף חיצוני בשטחים פתוחים, בחצרות, על גבי מיסעות ובמדרכות שנחשב לעיקרית מבין עבודות פיתוח השטח. למרות החלוקה הזו, שיטות הריצוף בשני המקרים, דומות מאוד וההבדלים העיקריים ביניהם מתבטאים בממדי המרצפות ובחומרי העזר לריצוף.

בעל המקצוע העוסק בריצוף הוא הרצף.