רואה חשבון
English: Accountant

 • money coin icon.svg
  סוגי חשבונאות
  חשבונאות פיננסית
  חשבונאות ניהולית
  מושגים בסיסיים
  רואה חשבון
  הנהלת חשבונות
  מאזן בוחן
  ספר חשבונות
  חובה וזכות
  חתך חשבונאי
  עלות המכר
  הנהלת חשבונות כפולה
  תקן חשבונאות
  בסיס מצטבר ובסיס מזומן
  עקרונות חשבונאיים מקובלים
  דוחות כספיים
  מאזן
  דוח רווח והפסד
  דוח על הרווח הכולל
  דוח על תזרימי המזומנים
  דוח על השינויים בהון העצמי
  ביקורת
  ביקורת פיננסית
  תקן ביקורת
  ביקורת פנימית
  ביקורת מערכות מידע
  חשבונאות בישראל
  רשות ניירות ערך
  לשכת רואי חשבון בישראל
  מועצת רואי חשבון בישראל
  לשכת יועצי המס בישראל
  המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
  חשבונאות בעולם
  המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות
  תקן דיווח כספי בינלאומי
  חשבונאות בארצות הברית
  המוסד לתקינה בחשבונאות פיננסית
  מועצה לפיקוח על הביקורת בחברות ציבוריות
  הוועדה לניירות ערך ולבורסות (ארצות הברית)
  חוק סרבנס-אוקסלי

  רואה חשבון (בקיצור: רו"ח) הוא מי שהוסמך על פי חוק לעסוק במקצוע ראיית החשבון, ותפקידו הוא ביצוע ביקורת על דוחות כספיים ומתן חוות דעת עליהם.

  לרואה החשבון ידע והשכלה רחבה בתחומי החשבונאות, המסים, המימון, הביקורת החשבונאית ותחומים נוספים, הדרושים לביצוע עבודתו. רואי חשבון רבים מועסקים בחברות כחשבים ו מנהלי כספים, אך על בעלי תפקידים אלה אין כל חובה חוקית להחזיק ב רישיון רואה חשבון.

 • מקצוע ראיית החשבון בישראל
 • מקור השם
 • ראו גם
 • קישורים חיצוניים
 • הערות שוליים

Money Coin Icon.svg
סוגי חשבונאות
חשבונאות פיננסית
חשבונאות ניהולית
מושגים בסיסיים
רואה חשבון
הנהלת חשבונות
מאזן בוחן
ספר חשבונות
חובה וזכות
חתך חשבונאי
עלות המכר
הנהלת חשבונות כפולה
תקן חשבונאות
בסיס מצטבר ובסיס מזומן
עקרונות חשבונאיים מקובלים
דוחות כספיים
מאזן
דוח רווח והפסד
דוח על הרווח הכולל
דוח על תזרימי המזומנים
דוח על השינויים בהון העצמי
ביקורת
ביקורת פיננסית
תקן ביקורת
ביקורת פנימית
ביקורת מערכות מידע
חשבונאות בישראל
רשות ניירות ערך
לשכת רואי חשבון בישראל
מועצת רואי חשבון בישראל
לשכת יועצי המס בישראל
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
חשבונאות בעולם
המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות
תקן דיווח כספי בינלאומי
חשבונאות בארצות הברית
המוסד לתקינה בחשבונאות פיננסית
מועצה לפיקוח על הביקורת בחברות ציבוריות
הוועדה לניירות ערך ולבורסות (ארצות הברית)
חוק סרבנס-אוקסלי

רואה חשבון (בקיצור: רו"ח) הוא מי שהוסמך על פי חוק לעסוק במקצוע ראיית החשבון, ותפקידו הוא ביצוע ביקורת על דוחות כספיים ומתן חוות דעת עליהם.

לרואה החשבון ידע והשכלה רחבה בתחומי החשבונאות, המסים, המימון, הביקורת החשבונאית ותחומים נוספים, הדרושים לביצוע עבודתו. רואי חשבון רבים מועסקים בחברות כחשבים ו מנהלי כספים, אך על בעלי תפקידים אלה אין כל חובה חוקית להחזיק ב רישיון רואה חשבון.