קרן היסוד
English: Keren Hayesod

קרן היסוד
United Israel Appeal
סמליל קרן היסוד
אגף קרן היסוד בבית המוסדות הלאומיים
אגף קרן היסוד בבית המוסדות הלאומיים
מטה הארגון ירושלים
יושב ראש סם גרונדוורג
מנכ"ל גרג מייזל
תאריך הקמה 1920
https://www.kh-uia.org.il/en/Pages/default.aspx
סמל 'קרן היסוד', מתוך חוברת בהוצאתהּ (1926)

קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל היא המוסד הכספי המרכזי לפעולותיה של ההסתדרות הציונית בארץ ישראל, מרכזת את כל המגביות בחו"ל (למעט ארצות הברית) לאיסוף תרומות לבניין הארץ.

מנכ"ל הקרן הוא גרג מייזל.