קטגוריה:סדרות להט"ב

בקטגוריה זו נכללים ערכים אודות סדרות ופרקי סדרות בעלי תמה, סיפור מרכזי או אלגוריה להט"בית.