קו לעובד
English: Kav LaOved

לוגו קו לעובד

קו לעובד היא עמותה הפועלת בישראל מאז שנת 1991 ואשר מטרתה להגן על זכויות עובדים בעלי מעמד נמוך, זרים ואזרחים, בישראל ובשטחים הנתונים לשליטתה. העמותה הוקמה על מנת לסייע לעובדים הפלסטינים הרבים שהועסקו באותן שנים בישראל. העמותה הוקמה ביוזמת חנה זוהר שפנתה לקומץ מתנדבים, ומנהלת מאז את העמותה. עם גלי העלייה ממדינות חבר העמים החלו להגיע עולים חדשים שעבדו יחד עם העובדים הפלסטינים והופנו על ידם לעמותה. מאז הורחבה הפעילות לכל העובדים בעלי מעמד נמוך באשר הם.

העמותה מספקת מידע, ייעוץ וייצוג משפטי לעובדים זרים, לפועלים פלסטינים ולישראלים בעלי הכנסה נמוכה.