קבורה
English: Burial

מערת קבורה המכילה סרקופגים בבית שערים
אחוזת קבר בבית גוברין - מרשה
סרקופגים אנתרופואידים מדיר אל-בלח
כוכי קבורה חצובים באבן חול בפטרה (ירדן)
קבורת שדה
קבורת קומות בראשון לציון, 2018
קברים ריקים בבית קברות בהולנד, 2016

קבורה היא הטמנת גופתו של אדם או בעל חיים באדמה. הדבר נעשה על ידי חפירת בור באדמה, הנחת המת בתוכו ומילוי הבור מחדש באדמה שהוצאה מתוכו. לרוב, מעל הבור מוצבת מצבה הנושאת פרטים על הקבור. הקבורה נהוגה בתרבויות רבות.