צנזורה כלכלית

Gnome-edit-clear.svg
ערך זה זקוק לעריכה: הסיבה לכך היא: נדרשים מקורות להיגדים שבערך.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

צנזורה כלכלית היא צנזורה המופעלת על אמצעי תקשורת כתוצאה מאינטרסים עסקיים או כלכליים של גוף מסחרי כלשהו, לדוגמה אינטרסים של בעלי השליטה על כלי התקשורת. מטרת הצנזורה הכלכלית היא למנוע פרסום שיש בו כדי לפגוע באינטרסים הכלכליים של מפעיל הצנזורה, או שפרסומם עשוי לקדם מתחרים.הצנזורה הכלכלית נבדלת באופן מהותי מצנזורה במובנה הרגיל בכך שאינה מופעלת על ידי מדינה או ממסד. עובדה זו מהווה מכשול בעיני רבים לכנות תופעה זו בשם צנזורה. אולם, על פי הגדרת הצנזורה כאמצעי המופעל על אמצעי התקשורת במטרה לפקח על תכניו, הרי שהצנזורה הכלכלית היא צנזורה לכל דבר. הסכנה בקיומה של צנזורה כלכלית, היא אותה סכנה הטמונה בכל סוגי הצנזורה האחרים: פגיעה בחופש הביטוי והסתרת מידע חשוב לציבור, או הצגת מידע מוטה.

על מנת שהגוף המסחרי יוכל להפעיל צנזורה כלכלית, עליו להיות קשור לאמצעי התקשורת באחת מהדרכים הבאות:

  • הגוף המסחרי הוא הבעלים או אחד הבעלים של אמצעי התקשורת.
  • הגוף המסחרי הוא אמצעי התקשורת בעצמו.
  • הגוף המסחרי הוא גורם כלכלי חשוב לעיתון, לדוגמה מפרסם גדול.