ציונות דתית

 • ריקוד דגלים בו צועדים בני ובנות הציונות הדתית עם דגלי ישראל בירושלים.

  הציונות הדתית היא זרם אידאולוגי בתנועה הציונית המבסס את התמיכה בלאומיות היהודית ובהקמת מדינה ליהודים כחובה הנובעת מתורת ישראל[1] ושם דגש על הפן היהודי בציונות. בניגוד להשקפה החרדית, שלפיה גאולת העם והארץ יתקיימו רק עם ביאת המשיח, תומכת הציונות הדתית במעשה אנושי להשגת ריבונות יהודית ורבים בה רואים בהקמת מדינת ישראל אתחלתא דגאולה. הציונות הדתית רואה את שורשיה ההיסטוריים במקורותיו של עם ישראל החל מתקופת המקרא ואילך[2]. רבים בציונות הדתית מדברים על שילוב שלושת הערכים של תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל.

  חברי המגזר בחברה הישראלית הדוגל באידאולוגיית הציונות הדתית נקראים "הדתיים הלאומיים" או "הכיפות הסרוגות".

 • האידאולוגיה של הציונות הדתית
 • אבות הציונות הדתית
 • הצטרפות לתנועה הציונית והקמת "המזרחי"
 • הציונות הדתית אחרי קום המדינה
 • ראו גם
 • לקריאה נוספת
 • קישורים חיצוניים
 • הערות שוליים

ריקוד דגלים בו צועדים בני ובנות הציונות הדתית עם דגלי ישראל בירושלים.

הציונות הדתית היא זרם אידאולוגי בתנועה הציונית המבסס את התמיכה בלאומיות היהודית ובהקמת מדינה ליהודים כחובה הנובעת מתורת ישראל[1] ושם דגש על הפן היהודי בציונות. בניגוד להשקפה החרדית, שלפיה גאולת העם והארץ יתקיימו רק עם ביאת המשיח, תומכת הציונות הדתית במעשה אנושי להשגת ריבונות יהודית ורבים בה רואים בהקמת מדינת ישראל אתחלתא דגאולה. הציונות הדתית רואה את שורשיה ההיסטוריים במקורותיו של עם ישראל החל מתקופת המקרא ואילך[2]. רבים בציונות הדתית מדברים על שילוב שלושת הערכים של תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל.

חברי המגזר בחברה הישראלית הדוגל באידאולוגיית הציונות הדתית נקראים "הדתיים הלאומיים" או "הכיפות הסרוגות".