צונאמי
English: Tsunami

אנימציה של התפשטות גלי הצונאמי ברעידת האדמה בדרום אסיה בסוף 2004
איור המתאר היווצרות צונאמי בעקבות רעידת אדמה.
מקרא: 1. העתק; 2. גאות; 3. התרוממות לוח; 4. מוקד רעידת אדמה; 5. שפל; 6. שקיעת לוח; 7. משרעת; 8. אורך גל; 9. חפיפת גלים ראשוניים; 10. הפחתת מהירות
סכמה של צונאמי שמגיע אל החוף
שלט מילוט מצונאמי בחוף תל אביב

צוּנַאמייפנית 津波 - גל בנמל, "צו"=נמל ו"נאמי"=גל, בעברית: נחשול רעש) היא תופעה של גלי ים ענקיים המתפרצים בעצמה רבה אל חוף הים.