צום
English: Fasting

צום כמחאה נגד מלחמת עיראק במהלך תקופת התענית הנוצרית

צום הוא הימנעות רצונית מאכילה ומשתייה למשך פרק זמן מסוים.