פרשת אמור
English: Emor

Arrow r.svgאמורArrow l.svg
פסוקים: ויקרא, כ"א, א' - כ"ד, כ"ג
מס' פסוקים: 124
תוכן: איסורים על הכוהנים, הגבלות על קרבנות ומקריבים, חגים ומנורת התמיד, אלימות במחנה
מצוות בפרשה ע"פ ספר החינוך
עשה (24) לא תעשה (39)
טומאת כהן הדיוט לקרוביו, כיבוד הכהנים, נישואי כהן גדול לבתולה, היות כל קורבן תמים ממום, היות קורבנות הבהמה בני שמונה ימים ומעלה, קידוש השם, שביתה ביום הראשון של פסח, מוסף של פסח, שביתה ביום השביעי של פסח, מנחת העומר, ספירת העומר, שתי הלחם, שביתה בשבועות, שביתה בראש השנה, מוסף של ראש השנה, התענות ביום הכיפורים, מוסף של יום הכיפורים, שביתה ביום הכיפורים, שביתה ביום הראשון של סוכות, מוסף סוכות, שביתה בשמיני עצרת, מוסף של שמיני עצרת, נטילת לולב, ישיבה בסוכהטומאת כהן למת, עבודת כהן טבול יום, נישואי כהן לזונה או לחללה או לגרושה, טומאת כהן גדול באוהל המת או לקרוביו, נישואי כהן גדול לאלמנה או ביאה עליה, עבודת כהן בעל מום קבוע או זמני, כניסת כהן בעל מום בין האולם ולמזבח, עבודת כהן טמא, אכילת תרומה לכהן טמא או לזר או לעובדי כהן, אכילת תרומה וקודשים לערל או לחללה, אכילת טבל, הקדשת בעל מום לקורבן, הטלת מום בקודשים, שחיטת בעל מום לקורבן, הקרבת בעל מום, זריקת דם בעל מום, סירוס, הקרבת קורבן גוי בעל מום, שחיטת בעל חיים ובנו ביום אחד, חילול השם, מלאכה ביום הראשון והשביעי של פסח, אכילת מאפה או קלי או כרמל מתבואה חדשה, מלאכה בשבועות ובראש השנה וביום הכיפורים, אכילה ושתייה ביום הכיפורים, מלאכה ביום הראשון של סוכות ובשמיני עצרת
הפטרה
בני כל העדות יחזקאל, מ"ד, ט"ו-ל"א

פָּרָשַׁת אֱמֹר היא פרשת השבוע השמינית בספר ויקרא. היא מתחילה בפרק כ"א, פסוק א' ומסתיימת בפרק כ"ד, פסוק כ"ג.