פרק 1 לחוקת ארצות הברית

הפרק הראשון בחוקת ארצות הברית מגדיר את מבנה הקונגרס ואת סמכויותיו.

הפרק הראשון, הארוך ביותר בחוקה, מכיל עשרה חלקים, המגדירים את מבנה הקונגרס, המורכב מבית הנבחרים והסנאט, ואת סמכויותיו.