פרס גורני למשפט ציבורי

פרס גוֹרְני למשפט ציבורי הוא פרס שנוסד בשנת 2010 על ידי העמותה למשפט ציבורי בישראל, על שמו של עורך הדין אוריאל גורני, מראשוני עורכי הדין בישראל, שהיה פרקליט מחוז תל-אביב, היועץ המשפטי למערכת הבטחון ושותף במשרד עורכי הדין שהקים אביו, גורניצקי ושות'. את הפרס יזמה משפחתו להנצחת פועלו.

הפרס מוענק מדי שנה על ידי העמותה למשפט ציבורי בישראל, בשלוש קטגוריות:

 • פעילות יוצאת דופן בתחום המשפט הציבורי.
 • תרומה משמעותית למשפט הציבורי של מנהל בכיר בשירות המדינה.
 • עבודת מחקר מצטיינת שתרמה תרומה משמעותית למשפט הציבורי בישראל.

זוכי הפרס

 • 2010 – ד"ר מישאל חשין, המשנה (בדימוס) לנשיא בית המשפט העליון, על פעילות יוצאת דופן בתחום המשפט הציבורי; פרס גורני לחוקר צעיר הוענק לד"ר גאי כרמי, עבור עבודת דוקטור על הנושא "חירות וכבוד: גישות שונות לחופש הביטוי בגרמניה, ארצות הברית וישראל"; פרס גורני לארגוני זכויות אדם הוענק לחטיבת זכויות האדם, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, על מאבקה נגד הפרטת בתי סוהר שהסתיים בפסק דין של בית המשפט העליון, שביטל את החוק שהקנה לגוף פרטי את הסמכות להקים ולנהל בית סוהר.
 • 2011 – פרופ' יצחק זמיר, שופט (בדימוס) של בית המשפט העליון, על פעילות יוצאת דופן בתחום המשפט הציבורי; פרס גורני לחוקר צעיר הוענק לד"ר ליאב אורגד, עבור עבודת דוקטור על הנושא "קריטריונים לגיטימיים ובלתי-לגיטימיים להגבלת הגירה: אירופה, ארצות הברית, ישראל"; פרס גורני לארגוני זכויות אדם הוענק לאגודה לזכויות האזרח בישראל, בזכות פעילות יוצאת דופן במהלך השנה שחלפה לקידום זכויות האדם בישראל.
 • 2012 – פרופ' ידידיה שטרן, הוגה דעות בתחום דת ומדינה, סגן נשיא חוזים רגולטוריים בשווקים פיננסיים בישראל"; פרס גורני לארגוני זכויות אדם הוענק ל עמותת המשפט בשירות הזקנה, בזכות פעילות יוצאת דופן במהלך השנה שחלפה לקידום זכויות האדם בישראל.
 • 2013 - עו"ד יהושע שופמן, שכיהן כיועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח בישראל וכמשנה ליועץ המשפטי לממשלה (חקיקה), על פעילות יוצאת דופן בתחום המשפט הציבורי; פרס גורני לחוקר צעיר הוענק לד"ר מחקרו בנושא חופש הביטוי של עובדי ציבור; פרס גורני לארגוני זכויות אדם הוענק למרכז רקמן לקידום מעמד האישה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן.
 • 2014 - פרופ' מרדכי קרמניצר, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, על פעילות יוצאת דופן בתחום המשפט הציבורי; פרס גורני לחוקר צעיר הוענק לד"ר הטיעון הדמוקרטי בזכות מדוע הכנסת לא ביטלה את חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו? על הסטטוס קוו כקושי אנטי-רובני" עיוני משפט לז (עתיד להתפרסם); פרס גורני לארגוני זכויות אדם הוענק לבזכות - המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות.
 • 2015 - פרופ' דפנה ברק-ארז, שופטת בית המשפט העליון, על פעילות יוצאת דופן בתחום המשפט הציבורי; פרס גורני לחוקר צעיר הוענק לד"ר רונן פוליאק, עבור עבודת הדוקטורט שלו בנושא: "המימד החוקתי של הזכויות הרכושיות"; פרס גורני לארגוני זכויות אדם הוענק לתנועה לחופש המידע.
 • 2016 - בשנה זו השתנו הקטגוריות למתן הפרס וזכו בו פרופ' אמנון רובינשטיין, חבר סגל בבית הספר רדזינר למשפטים במרכז הבינתחומי, ובעברו דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ושר החינוך, על פעילות יוצאת דופן בתחום המשפט הציבורי; בפרס גורני למשפטנים במגזר הציבורי לתרומה משמעותית למשפט הציבורי בישראל זכתה עו"ד טנה שפניץ, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי); ופרס גורני על מחקר מצטיין במשפט ציבורי הוענק במשותף לד"ר Temporary Legislation, Better Regulation and Experimental Governance: An Empirical Study ולד"ר קרן וינשל-מרגל על סמך ספרה "אידאולוגיה וחוק בפסיקת בית המשפט העליון: ניתוח כמותי והשוואתי".
 • 2017 - פרופ' אייל גרוס מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, על מחקריו בנושא משפט חוקתי ומשפט בינלאומי ועל פועלו בנושא הגנה על זכויות אדם, ופרופ' משה נגבי, על פעילותו התקשורתית הענפה בהגנה על זכויות אדם, חופש העיתונות, שמירת החוק והדמוקרטיה; בפרס גורני למשפטנים במגזר הציבורי זכתה עו"ד אסנת מנדל לקראת סיום כהונתה כמנהלת מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה ב-17 השנים האחרונות. פרס גורני לחוקרים צעירים בתחום המשפט הציבורי הוענק לד"ר קארין כרמית יפת מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, על מאמרה בנושא "Synagogue and State in the Israeli Military: A Story of Inappropriate Integration."
 • 2018 - פרס גורני למשפט ציבורי הוענק לפרופ׳ ברק מדינה, רקטור האוניברסיטה העברית בירושלים, ולד״ר יופי תירוש, ראש בית הספר למשפטים במכללה האקדמית ספיר והפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. פרס גורני למשפטים במגזר הציבורי הוענק לעו"ד מלכיאל (מייק) בלס, לשעבר המשפט ליועץ המשפטי לממשלה (משפט מינהלי). פרס גורני לחוקרים צעירים בתחום המשפט הציבורי הוענק לד״ר מנאל תותרי-ג׳ובראן מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן ולד״ר יניב רוזנאי מבית הספר למשפטים במרכז הבינתחומי.
 • 2019 - פרס גורני למשפט ציבורי הוענק לפרופ' יואב דותן מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, ולפרופ' אריאל בנדור, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן. פרס גורני למשפטנים במגזר הציבורי הוענק לעו"ד יהודית קרפ, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (תפקידים מיוחדים). פרס גורני לחוקרים צעירים בתחום המשפט הציבורי הוענק לד"ר נטע ברק-קורן (האוניברסיטה העברית) ולד"ר משואה שגיב (אוניברסיטת בר-אילן). ד"ר נטע ברק-קורן זכתה בפרס בגין הדוקטורט שכתבה בנושא קונפליקטים בין משפט לדת, ובמיוחד בגין מאמריה ״החברה החרדית והאקדמיה הישראלית: בחינה מחודשת של עמדות הציבור החרדי כלפי לימודים אקדמיים", ו"The War Within", העוסק בנושא גיוון ודינמיות בתוך קבוצות דתיות. ד"ר שגיב זכתה בפרס בגין עבודת הדוקטורט שכתבה בנושא פמיניזם הלכתי בישראל, העוסקת גם בסוגיות של רגולציה, ובגין שני מאמרים שכתבה בנושא הסדרת מקצוע המוהלים ובנושא הטיות תרבותיות של החלטות שיפוטיות