פסימיות
English: Pessimism

  • "מחצית הכוס הריקה" - התבוננות פסימית על כוס מים, אף על פי שמחצית מהכוס מלאה. ההסתכלות הפסימית היא על המחצית הריקה.

    פֶּסימיות היא השקפת עולם הרואה בעולמנו מקום שלילי במהותו. ההשקפה הנגדית לפסימיות היא אופטימיות. פסימיסטים מאמינים כי אנשים הם רעים במהותם ומאורעות בחיים הם מבשרי רע.

    ניסוחים שונים לגישה הפסימית ידועים בשם "חוקי מרפי". באמנות ובספרות הסגנון המורה על גישה פסימית נקרא דקדנס.

  • אטימולוגיה
  • פילוסופיה פסימית
  • ראו גם
  • קישורים חיצוניים
  • הערות שוליים

"מחצית הכוס הריקה" - התבוננות פסימית על כוס מים, אף על פי שמחצית מהכוס מלאה. ההסתכלות הפסימית היא על המחצית הריקה.

פֶּסימיות היא השקפת עולם הרואה בעולמנו מקום שלילי במהותו. ההשקפה הנגדית לפסימיות היא אופטימיות. פסימיסטים מאמינים כי אנשים הם רעים במהותם ומאורעות בחיים הם מבשרי רע.

ניסוחים שונים לגישה הפסימית ידועים בשם "חוקי מרפי". באמנות ובספרות הסגנון המורה על גישה פסימית נקרא דקדנס.