פיזור אוכלוסין

  • פיזור אוכלוסין היא שיטה בה נוקטות ממשלות למנוע ריכוז של האולוסייה באזור אחד. זאת על מנת: למנוע ריכוזיות יתר של אוכלוסייתן בערים הגדולות, לשמור על האוכלוסייה הכפרית באזור ככוח מגן על גבולות הטריטוריה שלה, לשמר את הריבונות באזורים מרוחקים בפועל על ידי הושבת נתינים. וכן הקטנת הסכנה של פגיעה באוכלוסייה מרוכזת על ידי פגיעה המונית בריכוזי אוכלוסייה כמענה ל"טראומות" העבר במלחמת העולם השנייה (הבליץ על לונדון, הירושימה ונגסקי, הפצצות תל אביב מן האוויר על ידי האיטלקים והמצרים).

    לעיתים אף מוקמת עיר בירה (כמו ברזיליה) או מאומצת עיר קיימת, שולית יחסית, בשביל לעודד את פיזור האוכלוסין. הרעיון המסתתר מאחורי תהליך זה הוא שהתעסוקה בעיר בירה מסופקת במידה רבה על ידי הממשלה ולכן יש לה שליטה רבה יחסית בתהליך. לא תמיד הניסיון הזה מצליח, ולעיתים נוצר מצב בו הבירה לא מצליחה למשוך אוכלוסייה.

  • אמצעים לפיזור אוכלוסין
  • פיזור אוכלוסין במדינת ישראל
  • ראו גם
  • קישורים חיצוניים

פיזור אוכלוסין היא שיטה בה נוקטות ממשלות למנוע ריכוז של האולוסייה באזור אחד. זאת על מנת: למנוע ריכוזיות יתר של אוכלוסייתן בערים הגדולות, לשמור על האוכלוסייה הכפרית באזור ככוח מגן על גבולות הטריטוריה שלה, לשמר את הריבונות באזורים מרוחקים בפועל על ידי הושבת נתינים. וכן הקטנת הסכנה של פגיעה באוכלוסייה מרוכזת על ידי פגיעה המונית בריכוזי אוכלוסייה כמענה ל"טראומות" העבר במלחמת העולם השנייה (הבליץ על לונדון, הירושימה ונגסקי, הפצצות תל אביב מן האוויר על ידי האיטלקים והמצרים).

לעיתים אף מוקמת עיר בירה (כמו ברזיליה) או מאומצת עיר קיימת, שולית יחסית, בשביל לעודד את פיזור האוכלוסין. הרעיון המסתתר מאחורי תהליך זה הוא שהתעסוקה בעיר בירה מסופקת במידה רבה על ידי הממשלה ולכן יש לה שליטה רבה יחסית בתהליך. לא תמיד הניסיון הזה מצליח, ולעיתים נוצר מצב בו הבירה לא מצליחה למשוך אוכלוסייה.