בעמוד זה מאוגדות בקשות לערכים העוסקים בחוק ומשפט, בישראל ובעולם.

ארגונים משפטיים חברתיים

 • פרויקט גל

מושגים

 • עתירה מנהלית עתירה לבית משפט לעניינים מנהליים, כנגד החלטה שלטונית. נושא מאוד חשוב ואין כמעט כלום בגוגל.
 • הנחיות
 • תקנת הציבור (כרגע מפנה למושג שסתום)
 • עוולה
 • משפט מסחרי
 • תורת המשפט
 • צו מרתיע
 • הבטחה מנהלית
 • יוס קוגנס (אנ')
 • יסוד עובדתי (אנ')
 • יסוד נפשי ((אנ') קיימת הפניה מהיסוד הנפשי לפסקה בשם זה בערך משפט פלילי וקיים הערך מחשבה פלילית המקושר לערך האנגלי)
 • דיני המעמד האישי
 • דיני ניירות ערך
 • שיפוט משמעתי
 • חיפוש במבנים ובכלי רכב
 • חוקי תעבורה
 • הודעת צד ג'
 • בעל שליטה (דיני חברות)

פסקי דין

משפט ציבורי

 • בג"ץ לשכת מנהלי השקעות (פסילת חוק ראשונה בישראל)
 • בג"ץ אדוארדו (מיגון שדרות)
 • בג"ץ ברמן (מנהלי, כללי הצדק הטבעי)
 • בג"ץ ברגמן (הזכות לשוויון)
 • בג"ץ רובינשטיין (גיוס בחורי ישיבות)
 • בג"ץ מיטראל (ח"י חופש העיסוק)
 • בג"ץ מועצה אזורית חוף עזה (תוכנית ההתנתקות: משפט חוקתי, משפט מנהלי, משב"ל)
 • בג"ץ בז'רנו נגד שר התחבורה (חופש העיסוק)
 • בג"ץ בית סוריק (תוואי גדר ההפרדה) - יש התייחסות קצרה בערך בית סוריכ

משפט אזרחי

 • ע"א ועקנין נ' עיריית בית שמש (נזיקין - חובת זהירות, התרשלות וקש"ס)
 • ע"א גורדון נ' עיריית ים (רשלנות, חובת זהירות של רשויות מנהליות)
 • ע"א אדרס (ע"ע, דחיית תורת ההפרה היעילה)
 • ע"א הורוביץ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה (הפקעה, מהות זכות הקניין)
 • ע"א אהרונוב נ' בנק אוצר החייל (תחרות זכויות בקניין, זכות שביושר)
 • ע"א כנען נ' ארצות הברית (חוזים, קניין, תקנת השוק)
 • ע"א זוננשטיין נ' גבסו (חוזים - תו"ל)
 • ע"א חוף התכלת (כריתת חוזה, מעבר מדגש על מסוימות לגמירות דעת)
 • ע"א בית יולס (החובת לנהל משא ומתן בתום לב)
 • ע"א רבינאי (לזיכרון דברים תוקף מחייב)

משפט פלילי

 • ע"פ יפת נ' מדינת ישראל (הגנה מן הצדק)
 • ע"פ מדינת ישראל נ' יגאל עמיר
 • ע"פ הר-שפי (אי מניעת פשע)
 • ע"פ בש (רשלנות - האדם הסביר נקבע לפי מבחן אובייקטיבי)
 • ע"פ יעקובוב (גרם מוות ברשלנות, קש"ס)

חוקים

 • חוק המיטלטלין
 • חוק הנגב
 • חוק הספריות
 • חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)
 • חוק חוזה ביטוח
 • חוק חוזה קבלנות
 • חוק החברות הממשלתיות
 • חוק המשכון
 • חוק מידות ומשקלות
 • מעמד גיאורפי מוגן (אנ')
 • Denominazione di origine controllata (אנ')
 • Denominación de Origen (אנ')
 • German wine classification (אנ')

משפטנים

 • Francesco Mario Pagano (אנ')
 • מרדכי מירוני
 • כתבה בגלובס
 • בריאן לייטר (אנ')
 • ג'ק בלקין (אנ')
 • פול קהן (אנ')
 • אדריאן ורמולה (אנ')
 • ג'ון גרדנר (אנ')
 • ג'ורג' פלטשר (אנ')
 • רוברט אלקסי (אנ')
 • טרבר אלן (אנ')
 • אקהיל ריד עמאר (אנ')
 • אמיליו בטי (אנ')
 • אלכסנדר ביקל (אנ')
 • ליאור ברשק
 • נורברטו בוביו (אנ')
 • קוסטנהירה נבס (אנ')
 • זכריה צ'אפי (אנ')
 • נתנאל פרץ
 • הרש לאוטרפאכט (גר')

ארגוני פשע

 • פורטל:פשע

שונות

 • טרור פלילי - פיגוע שנועד לפגוע בעבריינים ובו נהרגים גם אזרחים
 • לייטר רפורט (אנ')
 • Yale Law Journal (אנ')
 • גרפולוגיה משפטית