Gnome-colors-view-refresh.svgרענון הפורטלNetvibes.svg כיצד אוכל לעזור?    Emblem of Israel.svg

Flag of Israel.svg

NASHY 3433.jpg

Yuliyus Jacob's House P8020026.JPG

שיטת הממשל בישראל היא דמוקרטיה פרלמנטרית. בראש המדינה עומד נשיא המדינה, אך זה אינו מחזיק בסמכויות רבות ותפקידו הוא סמלי בעיקרו. ראש הממשלה ממונה על ידי הנשיא שבוחר לתפקיד את האדם בעל הסיכויים הטובים ביותר להרכיב ממשלה. הממשלה מורכבת על ידי ראש הממשלה, וחייבת בתמיכת הכנסת.

הרשות המחוקקת היא הכנסת, המורכבת ממאה ועשרים חברים ונבחרת בבחירות כלליות אחת לארבע שנים (או פחות במקרה שהכנסת מחליטה לפזר את עצמה). בהצבעה בבחירות לכנסת בחר האזרח במפלגה, הכוללת רשימה של מועמדים. כל מפלגה שעברה את אחוז החסימה (נכון להיום - זכתה במעל ל-3.25% מקולות הבוחרים) תזכה למספר מושבים יחסי לאחוז הקולות לו זכתה.
לקראת הבחירות לכנסת ה-13, הועלה אחוז החסימה מ-1% ל-1.5% ולקראת הבחירות לכנסת ה-17 הוחלט להגדילו ל-2%. בשנות התשעים שונתה שיטת הבחירות לבחירה ישירה, אולם אחר כך בוטלה.
למרות שבהכרזת העצמאות התחייבו החותמים לכתיבת חוקה בתוך מספר חודשים, עד היום לא נכתבה חוקה למדינת ישראל, וזאת בשל חילוקי דעות פנימיים בנוגע לאופיה של המדינה. את תפקיד החוקה ממלאים חוקי יסוד הנקבעים על ידי הכנסת ומקבלים מעמד מיוחד.

P Knesset.png
תוכן הפורטל
ערכים מומלציםערך נבחר
תמונה נבחרתהידעת?


אישיות נבחרתפרסומים
ממשלת ישראל - הרשות המבצעת
הכנסת הרשות המחוקקת
הרשות השופטת
רשויות, מוסדות וארגונים ממשלתיים בישראל
שלטון מקומי בישראל
פורטלים קרובים
קדימה, לעבודה!


רשימת פועלי ישראל (רפ"י) היא מפלגה ישראלית שהוקמה בשנת 1965, לפני הבחירות לכנסת השישית, על ידי יוצאי מפלגת פועלי ארץ ישראל, ובראשם דוד בן-גוריון. הסיבה העיקרית להקמת רפ"י, כפי שהוצגה על ידה ועל ידי בן-גוריון, הייתה אי-היענות לדרישתו של בן-גוריון מיורשו בתפקיד ראש ממשלת ישראל, לוי אשכול, לחקור את "העסק הביש" (פעולה כושלת של המודיעין הישראלי במצרים, שעלתה בחיי אדם ופגעה ביחסים עם מדינות ידידותיות) בוועדת חקירה משפטית, ולא לקבל תוצאותיה של ועדת שרים (שכונתה "ועדת השבעה") אשר הסירה את האחריות ל"עסק הביש" מפנחס לבון. הדעה הרווחת גורסת כי ברקע הדברים עמד, בנוסף לוויכוח באשר לדרך חקירת "העסק הביש", המאבק הבין דורי במפא"י, ותחושת המנהיגים בני דור העלייה השלישית כי לפיד ההנהגה עובר מדור בני העלייה השנייה כדוד בן-גוריון, אל ה"צעירים" כשמעון פרס ומשה דיין מבלי שניתנה להם האפשרות להשמיע את קולם ולקבל את הנהגת המדינה.


לוי אשכול

לוי אשכול (18951969), ראש הממשלה השלישי של מדינת ישראל.

במשך שנים רבות היה אשכול דמות מפתח במשק הישראלי, ושימש אף בתפקיד שר האוצר. עם פרישתו של בן-גוריון מתפקיד ראש הממשלה בשנת 1963, הביא בן-גוריון למינויו של אשכול לראשות הממשלה. בשנת 1964 פרץ סכסוך גלוי בין שני האישים על רקע דרישתו של בן-גוריון להקים ועדת חקירה משפטית לחקירת "הפרשה". הסכסוך הביא לפרישתו של בן-גוריון ממפא"י ולהקמת רפ"י. הבחירות לכנסת השישית הביאו את ניצחונו הגדול של אשכול על בן-גוריון ואנשי סיעתו, ואשכול המשיך להחזיק בכהונת ראש הממשלה. בימים קשים של מתיחות ביטחונית ומיתון, החזיק אשכול בהגה הנהגת המדינה. במהלך תקופת המתיחות שלפני מלחמת ששת הימים, פרץ משבר מנהיגות, ואשכול נאלץ למנות את משה דיין לשר הביטחון. לאחר מלחמת ששת הימים הוסיף להחזיק בתפקיד ראש הממשלה עד מותו מהתקף לב בשנת 1969.פינחס רוזן

בשנת 1968 קיבלה הכנסת את חוק יסוד: הממשלה, שבו נאמר בסעיף 13ג: "חבר הכנסת שהרכיב ממשלה יעמוד בראשה". עד אז היה יכול חבר הכנסת שהרכיב את הממשלה, שלא לעמוד בראשה, כפי שאכן קרה פעמיים בהיסטוריה של מדינת ישראל. ב-1950 הרכיב פינחס רוזן את ממשלת ישראל השנייה, שבראשה עמד דוד בן-גוריון וב-1961 הרכיב לוי אשכול את הממשלה העשירית, ממשלתו האחרונה של בן-גוריון


Crystal Clear action 1leftarrow.png כבוד האדם וחירות בדרכי ההוצאה לפועל הוא חיבורו של מנחם אלון. על אמצעי גביית חוב במשפט העברי ובמשפט במדינת ישראל. ראה אור בהוצאת מגנס בירושלים בשנת 1999.Crystal Clear action back.png לערך המלא

Crystal Clear action info.png לרשימת פרסומים בממשל בישראל
במדינת ישראל הנשיא הוא ראש המדינה. סמכויותיו ומעמדו של הנשיא מוגדרים בחוק יסוד: נשיא המדינה.
מאחר שישראל היא דמוקרטיה פרלמנטרית, תפקידו של הנשיא ייצוגי בעיקרו.בין סמכויותיו בתחום הטקסי: חתימה על חוקים, הסמכת שגרירים של ישראל, קבלת כתבי האמנה של שגרירים זרים וחתימה על אמנות בין ישראל למדינות אחרות. עם זאת, לנשיא מספר סמכויות מעשיות, שהבולטת בהן היא הסמכות לחון אסירים ולקצוב את עונשם של אסירי עולם.סמכות נוספת בידי נשיא המדינה נובעת מחוק יסוד: הממשלה: על הנשיא להטיל את תפקיד הרכבת הממשלה על אחד מחברי הכנסת כשנדרשת הקמת ממשלה חדשה.
הנשיא נבחר על ידי הכנסת לתקופת כהונה אחת בת שבע שנים. לפני השינוי בחוק ב-1998, תקופת הכהונה הייתה חמש שנים עם אפשרות להאריכה בעוד חמש שנים.

Presidential Standard of IsraelSquare.svg
נשיאי מדינת ישראל
מס.דיוקןשם

(תקופת חיים)

מפלגהתקופת כהונהמערכות

בחירות

תאריך עבריתאריך לועזי
1חיים ויצמן-JNF039525.jpegחיים ויצמן

(1874-1952)

הציונים הכללייםי"ח בשבט ה'תש"טכ"ו בחשוון ה'תשי"ב17 בפברואר 194925 בנובמבר 19511949
כ"ו בחשוון ה'תשי"בכ"א בחשוון ה'תשי"ג25 בנובמבר 19519 בנובמבר 19521951
2Yitzhak Ben-Zvi.jpgיצחק בן-צבי

(1884-1963)

מפא"יכ"ח בכסליו ה'תשי"גג' בחשוון ה'תשי"ח16 בדצמבר 195228 באוקטובר 19571952
ג' בחשוון ה'תשי"חב' בחשוון ה'תשכ"ג28 באוקטובר 195730 באוקטובר 19621957
ב' בחשוון ה'תשכ"גכ"ט בניסן ה'תשכ"ג30 באוקטובר 196223 באפריל 19631962
3Shazar.jpgזלמן שזר

(1889-1974)

מפא"יכ"ז באייר ה'תשכ"גכ"ו באדר ה'תשכ"ח21 במאי 196326 במרץ 19681963
כ"ו באדר ה'תשכ"חכ"ב באייר ה'תשל"ג26 במרץ 196824 במאי 19731968
4EKatzir771.jpgאפרים קציר

(1916-2009)

המערך

העבודה

כ"ב באייר ה'תשל"גכ"ב באייר ה'תשל"ח24 במאי 197329 במאי 19781973
5Yitzhak Navon 1.jpgיצחק נבון

(1921-2015)

המערך

העבודה

כ"ב באייר ה'תשל"חכ"ב באייר ה'תשמ"ג29 במאי 19785 במאי 19831978
6Chaim-herzog.jpgחיים הרצוג

(1918-1997)

המערך

העבודה

כ"ב באייר ה'תשמ"גה' באדר ה'תשמ"ח5 במאי 198323 בפברואר 19881983
ה' באדר ה'תשמ"חכ"ב באייר ה'תשנ"ג23 בפברואר 198813 במאי 19931988
7פרופ' שלמה אקשטיין ועזר ויצמן (24519769611) (cropped).jpgעזר ויצמן

(1925-2005)

העבודהכ"ב באייר ה'תשנ"גו' באדר ה'תשנ"ח13 במאי 19934 במרץ 19981993
ו' באדר ה'תשנ"חה' בתמוז ה'תש"ס4 במרץ 199813 ביולי 20001998
8Moshe Katsav, by Amir Gilad.JPGמשה קצב

(1945-)

הליכודכ"ט בתמוז ה'תש"סט"ו בתמוז ה'תשס"ז1 באוגוסט 20001 ביולי 20072000
9Shimon Peres by David Shankbone.jpgשמעון פרס

(1923-2016)

קדימהכ"ט בתמוז ה'תשס"זכ"ו בתמוז ה'תשע"ד15 ביולי 200724 ביולי 20142007
10Reuven Rivlin as the president of Israel.jpgראובן ריבלין

(1939-)

הליכודכ"ו בתמוז ה'תשע"דמכהן24 ביולי 2014מכהן2014


  • ממשלת ישראל:
    • ראש ממשלת ישראל עומד בראש הממשלה. הוא בעל הסמכות הביצועית הגבוה בפוליטיקה הישראלית, ומייצג את המדינה במרחב הפוליטי הבינלאומי. הוא קובע את הרכב הממשלה, ובידו הסמכות למנות שרים בממשלה (באישור הכנסת) ולפטרם.
רשימת ראשי ממשלת ישראל
דרוגראש הממשלהתמונהתקופה כראש ממשלהכהונות
1דוד בן-גוריון
David BG.jpg
13 שנים ו-127 ימיםכהונה ראשונה: 5 שנים ו-256 ימים

כהונה שנייה: 7 שנים ו-235 ימים

2בנימין נתניהו
Benjamin Netanyahu 2012.jpg
13 שנים ו-157 ימיםכהונה ראשונה: 3 שנים ו-17 ימים

כהונה שנייה: 10 שנים ו-140 ימיםמכהן כעת, החישוב עד לתאריך של היום

3יצחק שמיר
Yitzhak Shamir 1988.jpg
6 שנים ו-241 ימיםכהונה ראשונה: 339 ימים

כהונה שנייה: 5 שנים ו-267 ימים

4יצחק רבין
Yitzhak Rabin (1986) cropped.jpg
6 שנים ו-130 ימיםכהונה ראשונה: 3 שנים ו-17 ימים

כהונה שנייה: 3 שנים ו-113 ימים

5מנחם בגין
Menachem Begin 2.jpg
6 שנים ו-112 ימיםכהונה אחת: 6 שנים ו-112 ימים
6לוי אשכול
Levi Eshkol.jpg
5 שנים ו-245 ימיםכהונה אחת: 5 שנים ו-245 ימים
7גולדה מאיר
Golda Meir 03265u.jpg
5 שנים ו-78 ימיםכהונה אחת: 5 שנים ו-78 ימים
8אריאל שרון
Ariel Sharon 2001.jpg
5 שנים ו-38 ימיםכהונה אחת: 5 שנים ו-38 ימים

כולל תקופה של 100 ימים שבה נבצר ממנו למלא את תפקידו, וסמכויותיו הועברו לממלא מקומו

9אהוד אולמרט
Ehud Olmert (Sao Paulo 2005).jpg
2 שנים ו-351 ימיםכהונה אחת: 2 שנים ו-351 ימים

בנוסף, כיהן גם 100 ימים כממלא מקום ראש הממשלה המחזיק בפועל בסמכויות ראש הממשלה

10שמעון פרס
Shimon Peres by David Shankbone.jpg
2 שנים ו-262 ימיםכהונה ראשונה: 2 שנים ו-36 ימים

כהונה שנייה: 226 ימים

11משה שרת
Sharet22.jpg
1 שנה ו-281 ימיםכהונה אחת: 1 שנה ו-281 ימים
12אהוד ברק
Ehud Barak at Pentagon, 11-2009.jpg
1 שנה ו-244 ימיםכהונה אחת: 1 שנה ו-244 ימים


סמל מדינת ישראלמשרד ראש הממשלהמשרד האוצרמשרד החוץמשרד הביטחוןמשרד הבריאותמשרד החינוךמשרד הכלכלה והתעשייההמשרד לשוויון חברתימשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמיםהמשרד לביטחון הפניםמשרד הבינוי והשיכוןהמשרד להגנת הסביבהמשרד החקלאות ופיתוח הכפרמשרד המדע, הטכנולוגיה והחללהמשרד לענייני מודיעיןמשרד המשפטיםמשרד הפניםהמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילמשרד העלייה והקליטהמשרד הרווחה והשירותים החברתייםמשרד התחבורה והבטיחות בדרכיםמשרד התיירותמשרד התקשורתמשרד התרבות והספורטהמשרד לשירותי דתהמשרד לשיתוף פעולה אזורימשרד התפוצותהמשרד לנושאים אסטרטגייםמשרד ההסברהמשרד ירושלים ומורשת


משרדים לשעבר: משרד הפיתוחמשרד האספקה והקיצובמשרד הכלכלה והתכנוןמשרד העבודהמשרד המיעוטיםמשרד העבודה והרווחההמשרד להגנת העורף


Emblem of Israel.svg
יושבי ראש הכנסת
מס'דיוקןשם

(תקופת חיים)

מפלגהתקופת כהונהכנסת
תאריך עבריתאריך לועזי
1יוסף שפרינצקיוסף שפרינצק

(1885-1959)

מפא"יה' באייר ה'תש"חי"ט בשבט ה'תשי"ט14 במאי 194828 בינואר 1959מועצת המדינה הזמנית
הכנסת הראשונה
הכנסת השנייה
הכנסת השלישית
2נחום נירנחום ניר

(1884-1968)

אחדות העבודהכ"ב באדר א' ה'תשי"טכ"ט בחשוון ה'תש"ך2 במרץ 195930 בנובמבר 1959
3קדיש לוזקדיש לוז

(1895-1972)

מפא"יכ"ט בחשוון ה'תש"ךז' בכסלו ה'תש"ל30 בנובמבר 195917 בנובמבר 1969הכנסת הרביעית
הכנסת החמישית
הכנסת השישית
4ראובן ברקתראובן ברקת

(1906-1972)

המערך

העבודה

ז' בכסלו ה'תש"לכ"ה באייר ה'תשל"ב17 בנובמבר 19699 במאי 1972הכנסת השביעית
5ישראל ישעיהוישראל ישעיהו

(1908-1979)

המערך

העבודה

כ"ה באייר ה'תשל"בכ"ז בסיוון ה'תשל"ז9 במאי 197213 ביוני 1977
הכנסת השמינית
6יצחק שמיריצחק שמיר

(1915-2012)

הליכודכ"ז בסיוון ה'תשל"זכ"ד באדר ה'תש"ם13 ביוני 197712 במרץ 1980הכנסת התשיעית
7יצחק ברמן

(1913-2013)

הליכודכ"ד באדר ה'תש"םי"ח בתמוז ה'תשמ"א12 במרץ 198020 ביולי 1981
8מנחם סבידורמנחם סבידור

(1917-1988)

הליכודי"ח בתמוז ה'תשמ"אכ"ג באלול ה'תשמ"ג20 ביולי 198112 בספטמבר 1984הכנסת העשירית
9שלמה הללשלמה הלל

(1923-)

המערך

העבודה

כ"ג באלול ה'תשמ"גי"ב בכסלו ה'תשמ"ט12 בספטמבר 198421 בנובמבר 1988הכנסת האחת עשרה
10דב שילנסקידב שילנסקי

(1924-2010)

הליכודי"ב בכסלו ה'תשמ"טי"ב בתמוז ה'תשנ"ב21 בנובמבר 198813 ביולי 1992הכנסת השתים עשרה
11שבח וייסשבח וייס

(1935-)

העבודהי"ב בתמוז ה'תשנ"בז' בתמוז ה'תשנ"ו13 ביולי 199224 ביוני 1996הכנסת השלוש עשרה
12דן תיכוןדן תיכון

(1937-)

הליכודז' בתמוז ה'תשנ"וכ"ב בתמוז ה'תשנ"ט24 ביוני 19966 ביולי 1999הכנסת הארבע עשרה
13אברהם בורגאברהם בורג

(1955-)

ישראל אחת

העבודה

כ"ב בתמוז ה'תשנ"טי"ז באדר א' ה'תשס"ג6 ביולי 199919 בפברואר 2003הכנסת החמש עשרה
14ראובן ריבליןראובן ריבלין

(1939-)

הליכודי"ז באדר א' ה'תשס"גו' באייר ה'תשס"ו19 בפברואר 20034 במאי 2006הכנסת השש עשרה
15דליה איציקדליה איציק

(1952-)

קדימהו' באייר ה'תשס"וה' בניסן ה'תשס"ט4 במאי 200630 במרץ 2009הכנסת השבע עשרה
(14)ראובן ריבליןראובן ריבלין

(1939-)

הליכודה' בניסן ה'תשס"טז' בניסן ה'תשע"ג30 במרץ 200918 במרץ 2013הכנסת השמונה עשרה
16יולי אדלשטייןיולי אדלשטיין

(1958-)

הליכודז' בניסן ה'תשע"גמכהן18 במרץ 2013מכהןהכנסת התשע עשרה
הכנסת העשרים
הכנסת העשרים ואחתחברת החשמל לישראל - מקורות


רשות מקומית היא גוף העוסק בניהול העניינים המקומיים של יישוב או קבוצת יישובים. עם השירותים שמעניקה רשות מקומית לתושביה נמנים תכנון היישוב ומתן היתרי בנייה בו, רישוי עסקים, אספקת מים, הפעלת מערכת החינוך, ניקוי הרחובות ופינוי פסולת, אירועי תרבות ועוד.

הרשויות המקומיות בישראל נחלקות לארבעה סוגים:


Exquisite-kwrite.png

רוצים לעזור? הנה כמה משימות שבהן אתם יכולים לתרום: