פוליסקסואליות
English: Polysexuality

טרנסג'נדריותטרנסג'נדריות
ערך זה הוא חלק מסדרת ערכים
בנושא זהות מגדרית
עוד בנושא
פורטל להט"ב
הדגל הפוליסקסואלי
טבלה של ארגון Rainbow המנסה לתת פרשנות להבדלים בין שלוש הנטיות במטריה הביסקסואלית.

פוליסקסואליות היא משיכה לריבוי מגדרים או מינים. הזהות הפוליסקסואלית היא "כוללת או מאופיינת על ידי סוגים שונים של מיניות".[1] ככזו, היא מזוהה עם זהויות לא בינאריות, כגון ג'נדרקוויריות, גם מבחינת האדם שמגדיר את עצמו וגם במגדרים אליהם יש משיכה, אף על פי שאין הכרח במשיכה כזו.

ישנה חפיפה בהגדרות של פוליסקסואליות וביסקסואליות, כאשר ביסקסואליות יכולה להיות מוגדרת במספר אופנים, ביניהם ההגדרה הבינארית מגדרית (משיכה מינית לגברים ולנשים), הגדרת הדומה והשונה ("אני נמשך למגדרים דומים לשלי ושונים משלי"),[2] או פשוט כמשיכה לשני מגדרים או יותר (בניגוד למונוסקסואליות בה יש משיכה רק למגדר אחד) – שזוהי הגדרה דומה או זהה לפוליסקסואליות.[3] באותה מידה, יש לזהות הפוליסקסואליות דמיון לזהות הפאנסקסואלית, כאשר ההבדל העיקרי הוא שפאנסקסואליות מוגדרת כמשיכה לכל המגדרים, או משיכה ללא תלות במין או מגדר, בעוד פוליסקסואליות היא משיכה ליותר ממגדר אחד אך לאו דווקא לכל המגדרים או המינים. 

בגלל החפיפה הזו, כל שלוש הזהויות האלה נכללות תחת מה שנקרא "המטריה הביסקסואלית".[4] יש הטוענים שההכללה צריכה להיות אחרת - שפאנסקסואליות וביסקסואליות הן בעצם צורות שונות של פוליסקסואליות.[5]

היבטים תרבותיים

במסגרות חברתיות ואקטיביסטיות לעיתים הזהות מקוצרת למילה "פולי",[6] דבר שיכול לגרום לבלבול עם הפרקטיקה המינית פוליאמוריה, שגם היא מקוצרת באותו אופן. ואולם, אין חפיפה בין המשמעויות: פוליאמוריה היא פרקטיקה של קיום ריבוי מערכות יחסים, ואין בה שום הגדרה לגבי הזהות המינית של מי שביחסים; לעומת זאת, אדם פוליסקסואל יכול להיות מונוגמי או פוליאמורי. אין בזהות עצמה אינדיקציה לגבי הפרקטיקות המיניות של המחזיק בה.[7] 

החיבור בין פוליסקסואליות וג'נדרקוויריות נובעת מהמקבילות של הבעיות שנוצרות מהתכתיב החברתי הבינארי לגבי מגדר - שקובעת שבני אדם הם או גברים או נשים - לאנשים שאינם מגדירים עצמם כאחד מהשניים, לתכתיב הבינארי לגבי מיניות – שקובעת שבני אדם הם או הטרוסקסואלים או הומוסקסואלים – עבור אנשים שחווים משיכות מורכבות יותר. המשיכה הפוטנציאלית למגדרים לא בינאריים – כמו טרנסג'נדרים, ג'נדרקווירים, א-מגדריים, ואנשים אינטרסקס – מובלעת לתוך ההגדרה של פוליסקסואליות.