פוליטיקה
English: Politics

 • gnome-colors-edit-find-replace.svg
  יש לשכתב ערך זה. הסיבה לכך היא: סגנון מרושל וכיסוי חלקי מאוד של הנושא.
  אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

  מדיניות (פּוֹלִיטִיקָה) היא פעילות שנעשית בתוך קבוצות על מנת לקבל החלטות משותפות מחייבות. פוליטיקה מתקיימת בחברה או במדינה ובכל קבוצה בה מתקבלות החלטות משותפות מחייבות הנוגעות לכלל חברי הקבוצה. משום כך פוליטיקה היא לא התייחסות רק לתהליכי החלטות בממשלים, אלא היא תקפה גם בהליכי החלטות בתוך ארגונים ולמשל בדומה בתוך המשפחה (במידה וההחלטות מחייבות).

  פוליטיקה במובנה היומיומי משמשת בדרך כלל היא לבטא פעילות המתרחשת בממשלים בקביעת החוקים, בחלוקת התקציבים, בהתחרות על משרות ובקביעת מדיניות. וכן לבטא פעילות המתקיימת במאבקי כוחות בתוך ארגונים ומערכות היררכיות. אך פוליטיקה היא ההתנהלות לצורך קביעת החלטות משותפת כך שוויכוחים רעיוניים שאין להם השפעה מעשית מידית למשל אינם נחשבים פוליטיקה.

  לפוליטיקה שם רע כפעילות מלאת תככים ורמאות שאינה יכולה להתנהל בהגינות ובנועם. אך מכיוון שהפוליטיקה היא הפעילות שמפשרת וקובעת החלטות בין מגוון צרכים ואינטרסים מנוגדים היא בהכרח זירת עימות פנימית על כל החלטה שתתקבל בקבוצה. סיבה נוספת למאבקים בפוליטיקה היא המאבקים בין שחקנים בתוכה על עמדות השפעה משרות וכוח. קרבות שאינם קבלת החלטות ישירות על הקבוצה אבל מאופיינים בעימותים, תככים וקרבות.

 • מאפייני פוליטיקה
 • פוליטיקה במובנה הרחב
 • פוליטיקה במובנה הצר
 • תתי תחומים בפוליטיקה שלטונית
 • גיזרון
 • שמאל וימין פוליטיים
 • תנועות, דוקטרינות ומפלגות פוליטיות בהיסטוריה המודרנית (לפי הא-ב)
 • ראו גם
 • לקריאה נוספת
 • קישורים חיצוניים
 • הערות שוליים

Gnome-colors-edit-find-replace.svg
יש לשכתב ערך זה. הסיבה לכך היא: סגנון מרושל וכיסוי חלקי מאוד של הנושא.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

מדיניות (פּוֹלִיטִיקָה) היא פעילות שנעשית בתוך קבוצות על מנת לקבל החלטות משותפות מחייבות. פוליטיקה מתקיימת בחברה או במדינה ובכל קבוצה בה מתקבלות החלטות משותפות מחייבות הנוגעות לכלל חברי הקבוצה. משום כך פוליטיקה היא לא התייחסות רק לתהליכי החלטות בממשלים, אלא היא תקפה גם בהליכי החלטות בתוך ארגונים ולמשל בדומה בתוך המשפחה (במידה וההחלטות מחייבות).

פוליטיקה במובנה היומיומי משמשת בדרך כלל היא לבטא פעילות המתרחשת בממשלים בקביעת החוקים, בחלוקת התקציבים, בהתחרות על משרות ובקביעת מדיניות. וכן לבטא פעילות המתקיימת במאבקי כוחות בתוך ארגונים ומערכות היררכיות. אך פוליטיקה היא ההתנהלות לצורך קביעת החלטות משותפת כך שוויכוחים רעיוניים שאין להם השפעה מעשית מידית למשל אינם נחשבים פוליטיקה.

לפוליטיקה שם רע כפעילות מלאת תככים ורמאות שאינה יכולה להתנהל בהגינות ובנועם. אך מכיוון שהפוליטיקה היא הפעילות שמפשרת וקובעת החלטות בין מגוון צרכים ואינטרסים מנוגדים היא בהכרח זירת עימות פנימית על כל החלטה שתתקבל בקבוצה. סיבה נוספת למאבקים בפוליטיקה היא המאבקים בין שחקנים בתוכה על עמדות השפעה משרות וכוח. קרבות שאינם קבלת החלטות ישירות על הקבוצה אבל מאופיינים בעימותים, תככים וקרבות.