עמדה (פסיכולוגיה)

עמדה היא יחסו של הפרט כלפי אובייקט כלשהו.

עמדה היא סכמה מגובשת הבאה לידי ביטוי כנטייה קבועה יחסית של האדם להגיב בדרך מסוימת ועקיבה לסוגים מסוימים של אובייקטים ומאורעות. במקרים רבים יש לה מרכיבים מהתחום ההתנהגותי, הריגושי והקוגניטיבי[1].

במקרים רבים עמדות נרכשות באמצעות למידה חברתית כמו התניה קלאסית, התניה אופרנטית או למידה מתוך צפייה[2].