עילת הסבירות

  • עילת הסבירות (או בשמה המדויק: עילת אי-הסבירות) היא עילה בתחום המשפט המנהלי המשמשת בתי משפט לשם פסילת פעולה מינהלית במסגרת הביקורת השיפוטית, בנימוק שפעולת הרשות המינהלית (הממשלה או אחת מזרועותיה) לוקה ב"חוסר סבירות" או "חוסר סבירות קיצוני". עילת הסבירות פותחה ב משפט הבריטי ובעקבותיו במדינות שהושפעו ממנו. בין השאר אומצה העילה גם במשפט הישראלי על ידי בית המשפט העליון של ישראל. העילה פותחה בישראל מעבר למקובל במשפט הבריטי, כחלק מהתגברות האקטיביזם השיפוטי החל משנות השמונים, והרחבתה היא מושא לביקורת מצד מצדדי הריסון השיפוטי.

  • הגדרה
  • במשפט הבריטי
  • במשפט הישראלי
  • המחלוקת על עילת הסבירות
  • ראו גם
  • לקריאה נוספת
  • הערות שוליים

עילת הסבירות (או בשמה המדויק: עילת אי-הסבירות) היא עילה בתחום המשפט המנהלי המשמשת בתי משפט לשם פסילת פעולה מינהלית במסגרת הביקורת השיפוטית, בנימוק שפעולת הרשות המינהלית (הממשלה או אחת מזרועותיה) לוקה ב"חוסר סבירות" או "חוסר סבירות קיצוני". עילת הסבירות פותחה ב משפט הבריטי ובעקבותיו במדינות שהושפעו ממנו. בין השאר אומצה העילה גם במשפט הישראלי על ידי בית המשפט העליון של ישראל. העילה פותחה בישראל מעבר למקובל במשפט הבריטי, כחלק מהתגברות האקטיביזם השיפוטי החל משנות השמונים, והרחבתה היא מושא לביקורת מצד מצדדי הריסון השיפוטי.