עזרה:בקרת זהויות

 • בקרת זהויות היא תהליך של ארגון מידע ביבליוגרפי באמצעות שימוש באיות אחיד ומובחן של שם או כותרת או מזהה מספרי לכל נושא. בקרת זהויות שימושית בין היתר כדי להבחין בין פריטי מידע בעלי כותרת דומה או זהה. בוויקיפדיה קיימים בתחתית חלק מהערכים קישורי בקרת זהויות המפנים לרשומות הביבליוגרפיות של ספריות שונות.

  מאגרי המידע שבהם ניתן למצוא מידע נוסף על הערך מזוהים באמצעות קיצורים, לדוגמה:

  מזהה הסבר
  nli הספרייה הלאומית
  lccn מזהה לפי שיטת ספריית הקונגרס
  bne מזהה לפי הספרייה הלאומית של ספרד
 • שימוש בבקרת זהויות
 • ערכים עם בקרת זהויות

בקרת זהויות היא תהליך של ארגון מידע ביבליוגרפי באמצעות שימוש באיות אחיד ומובחן של שם או כותרת או מזהה מספרי לכל נושא. בקרת זהויות שימושית בין היתר כדי להבחין בין פריטי מידע בעלי כותרת דומה או זהה. בוויקיפדיה קיימים בתחתית חלק מהערכים קישורי בקרת זהויות המפנים לרשומות הביבליוגרפיות של ספריות שונות.

מאגרי המידע שבהם ניתן למצוא מידע נוסף על הערך מזוהים באמצעות קיצורים, לדוגמה:

מזהה הסבר
NLI הספרייה הלאומית
LCCN מזהה לפי שיטת ספריית הקונגרס
BNE מזהה לפי הספרייה הלאומית של ספרד