עוררות מינית

עוררות מינית היא מצב פיזיולוגי של התעוררות תשוקה בציפייה לפעילות מינית.

גורמים שמקדמים עוררות מינית ידועים כגריינים מיניים. לרוב, העוררות מחוללת שינויים גופניים, חלקם גלויים וחלקם סמויים.