עובר
English: Fetus

עובר אדם, בערך 8 שבועות לאחר הפריית הביצית.
הגדלה
התפתחות עובר מהפריה ועד שלב ההשרשה ברחם של הבלסטוציסט

עוּבּר הוא יצור חי חדש שנוצר כתוצאה מהפריה ומתקיים ברחם היונקים או בתוך ביצה, אצל בעלי חוליות אחרים (למעט במקרה פתולוגי של הריון חוץ רחמי ביונקים). העובר נחשב לעובר עד לרגע היוולדו או בקיעתו מהביצה. מרגע היוולד עובר אדם הוא מוגדר כתינוק.