ספר ישעיהו

ספר ישעיהו
קטע מספר ישעיהו במגילות הגנוזות
קטע מספר ישעיהו במגילות הגנוזות
מספר פרקים66
מספר פסוקים1291
סדרת ספריםנביאים
הספר הקודםספר מלכים
הספר הבאספר ירמיהו
דמויות מרכזיותישעיהו בן אמוץ

ספר ישעיהו הוא אחד מעשרים וארבעה ספרי התנ"ך, המרכז את נבואותיו של הנביא ישעיהו בן אמוץ. חוקרי המקרא מייחסים את הספר לשניים או לשלושה מחברים מתקופות שונות.

על פי ברייתא המובאת בתלמוד הבבלי במסכת בבא בתרא, הועלה הספר על גבי הכתב על ידי חזקיה מלך יהודה וסיעתו (המאה השמינית - שביעית לפני הספירה, על פי הכרונולוגיה המקובלת במחקר). אולם לדעת חוקרי המקרא חלקו השני של הספר חובר רק בתקופת שיבת ציון, במאה החמישית לפני הספירה.