סמל פרוסיה

  • סמל המסדר הטבטוני
    סמל ממלכת פרוסיה מ-1450
    סמל ממלכת פרוסיה מ-1701

    סמל פרוסיה היה סמלה של פרוסיה בגלגוליה השונים וכמוה, גם הוא השתנה מספר פעמים. עם זאת, המוטיב העיקרי היה עיט שחור שנקרא מאוחר יותר גם עיט הרייך.

  • היסטוריה
  • מדינת פרוסיה החופשית
  • קישורים חיצוניים

סמל המסדר הטבטוני
סמל ממלכת פרוסיה מ-1450
סמל ממלכת פרוסיה מ-1701

סמל פרוסיה היה סמלה של פרוסיה בגלגוליה השונים וכמוה, גם הוא השתנה מספר פעמים. עם זאת, המוטיב העיקרי היה עיט שחור שנקרא מאוחר יותר גם עיט הרייך.