סמל העיר חיפה

סמל העיר חיפה

סמלה של העיר חיפה אושר על ידי מועצת העיר ב-22 ביוני 1936. הסמל צויר על ידי האמנית אסתר ברלין-יואל בהתאם להנחיות ועדה מיוחדת שעסקה בנושא בראשותו של ראש העיר דאז חסן שוכרי.