סינון תכנים באינטרנט בישראל

  • בישראל ניתן סינון תכנים באינטרנט למשתמשים המבקשים זאת, כדי להימנע מחשיפה לתכנים שאינם הולמים את גישתם התרבותית, כגון תכנים מיניים. מתקיימים חסימה וסינון של אתרים בעלי פעילות פלילית, ועולות הצעות לסינון תכנים כפוי מסיבות נוספות.

    בישראל יש את אחד השיעורים הגבוהים ביותר של השימוש באינטרנט, ב-2013, 71% מהאזרחים היו מחוברים לרשת.[1] הממשלה בדרך כלל אינה מגבילה את הגישה לאינטרנט, אף על פי שחסימה של נתונים מסוימים ביישומים כגון גוגל מפות, מעקב אחר ספקי שירותי אינטרנט ותשתית מתבצעת, כביכול, למטרות ביטחוניות. החל משנת 2006 החלו חברי כנסת להציע הצעות חוק לסינון תכנים על בסיס הגנה על קטינים, הסרת תכנים פוגעניים (תוכני אלימות, הימורים ופורנוגרפיה).[2] בשנת 2011 שלחה המשטרה לספקי שירותי האינטרנט צווים שמורים להם למנוע את הגישה של לקוחותיהם לאתרי הימורים. כשנתיים מאוחר יותר, בית המשפט קבע כי למשטרה אין סמכות להורות לספקי לחסום אתרים.[3]

  • סינון תכנים על ידי ספקי אינטרנט
  • הפעלת סינון על ערכים אנציקלופדיים של ויקיפדיה
  • יוזמות חקיקה לסינון תכנים באינטרנט
  • סינון תכנים בהוראת משרד המשפטים
  • סינון תכנים מטעמי זכויות יוצרים
  • ראו גם
  • הערות שוליים

בישראל ניתן סינון תכנים באינטרנט למשתמשים המבקשים זאת, כדי להימנע מחשיפה לתכנים שאינם הולמים את גישתם התרבותית, כגון תכנים מיניים. מתקיימים חסימה וסינון של אתרים בעלי פעילות פלילית, ועולות הצעות לסינון תכנים כפוי מסיבות נוספות.

בישראל יש את אחד השיעורים הגבוהים ביותר של השימוש באינטרנט, ב-2013, 71% מהאזרחים היו מחוברים לרשת.[1] הממשלה בדרך כלל אינה מגבילה את הגישה לאינטרנט, אף על פי שחסימה של נתונים מסוימים ביישומים כגון גוגל מפות, מעקב אחר ספקי שירותי אינטרנט ותשתית מתבצעת, כביכול, למטרות ביטחוניות. החל משנת 2006 החלו חברי כנסת להציע הצעות חוק לסינון תכנים על בסיס הגנה על קטינים, הסרת תכנים פוגעניים (תוכני אלימות, הימורים ופורנוגרפיה).[2] בשנת 2011 שלחה המשטרה לספקי שירותי האינטרנט צווים שמורים להם למנוע את הגישה של לקוחותיהם לאתרי הימורים. כשנתיים מאוחר יותר, בית המשפט קבע כי למשטרה אין סמכות להורות לספקי לחסום אתרים.[3]