סינון תכנים באינטרנט

מידת סינון התכנים לפי המדינות

סינון תכנים באינטרנט הוא פעילות להגבלת הנגישות למידע באינטרנט. סינון התכנים נכפה על אוכלוסייה מסוימת (למשל תושבי מדינה בעקבות מדיניות הממשלה) או נעשה מרצון, כדי להימנע מחשיפה למידע לא רצוי (כגון פורנוגרפיה אלימות וכדומה).

בניגוד לצנזורה, המונעת את פרסומם של תכנים מסוימים (ומופעלת לעיתים גם על אתרי אינטרנט), סינון תכנים אינו מונע את הפרסום, אלא מונע רק את הגישה אליו. עקב כך, אתר שנחסם, עשוי לחזור להיות נגיש אם יאוחסן בכתובת אחרת או בדרך אחרת.

הסיבות המרכזיות לחסימת אתרים ברחבי העולם הן שלוש: פוליטיקה, מוסר חברתי (פורנוגרפיה, דת) וביטחון חוץ ופנים. מדינות במזרח הרחוק ובארצות האסלאם נוטות לסנן אתרים הקשורים למתנגדים פוליטיים ותכנים הקשורים לארצות הברית ולישראל. מדינות אירופה וארצות הברית נוטות לסנן אתרים הקשורים לניצול ילדים ונעשים ניסיונות לצנזר גם אתרים הפוגעים בזכויות יוצרים. ישראל אינה מסננת את האינטרנט כלל[1].