סיווג צפייה

סיווג צפייה הוא סיווג הניתן לסרטי קולנוע ולתוכניות טלוויזיה, על מנת להתריע על רמות שונות של אי התאמת התוכן המוצג בהם לצפייה של ילדים ונוער, ולסייע להורים להחליט האם סרט או תוכנית מסוימים מתאימים לילדיהם. סיווגי הצפייה השונים מתייחסים בדרך כלל לתכנים המכילים מין, אלימות או שפה בוטה.[1]