סופר
English: Writer

ש"י עגנון, היחיד מבין מכותבי הספרות העברית שזכה בפרס נובל לספרות

סופר הוא אדם העוסק בכתיבת סיפורת - רומנים, נובלות, סיפורים קצרים ומסות (לעיתים נקרא כך גם מי שעוסק בכתיבת ספרי עיון).