ניתוח תוכן

ניתוח תוכן היא שיטת מחקר לניתוח של טקסטים במגוון פורמטים (טקסט כתוב, קול, תמונה, וידאו, דיגיטלי). שיטת ניתוח התוכן התפתחה במסגרת מדעי החברה האמפיריים והיא מגשרת בין הניתוח הכמותי הסטטיסטי לבין הבחינה האיכותנית של הפריטים הנבחנים[1]. יש להבחין בין ניתוח תוכן לקיטלוג של טקסט, כאשר מטרתו של ניתוח התוכן הוא להגיע למסקנות אודות דפוסים, קשרים או הבדלים בטקסטים הנבחנים. יתרונותיה של השיטה הם ביכולת לבחון באופן בלתי מתערב טקסטים בצורה המאפשרת את שחזור תהליך הניתוח ותיקון במידת הצורך. חסרונותיה של השיטה מתמקדים במהימנותה, ביכולת המוגבלת להמיר טקסטים מסוימים למערכת מספרית תוך הסכמה רחבה ביחס להמרה זו.

הגדרות לניתוח תוכן

מקורן של ההגדרות המקובלות כיום לניתוח תוכן באמצע המאה העשרים[2]. אחת מההגדרות המוקדמות של ברלסון[3] מתייחסת לניתוח תוכן כטכניקה לתיאור אובייקטיבי, שיטתי וכמותי של תכנים תקשורתיים. הגדרה מאוחרת יותר של קריפנדורף[4] מתייחסת לניתוח התוכן כטכניקה מחקרית אשר נועדה להסקה תקפה וברת שחזור של מטקסטים להקשרי השימוש שלהם.