נגישות
English: Accessibility

סמלי סוגי עזרי נגישות (מהפינה השמאלית-עליונה בכיוון השעון): סידור נגישות כללי או סידור נגישות למשתמשי כיסאות גלגלים, טלפרינטר ללקויי שמיעה, הגברת קול לכבדי שמיעה, תרגום לשפת סימנים, טלוויזיה במעגל סגור להקלת הקריאה לכבדי ראייה, תמליל מונגש בכתב ברייל, סידורי נגישות כלליים ללקויי ראייה וטלפון עם מגבר ללקויי שמיעה.
סמל המייצג נגישות לאנשים עם מוגבלות שאינה נראית (מוגבלות שכלית, נפשית, תקשורתית ולקויות למידה)

נְגִישׁוּת היא מידת התאמתה של מערכת לשימושם של אנשים בעלי יכולות גופניות, נפשיות ושכליות מגוונות ככל האפשר, לרבות אנשים שהיכולות שלהם באחד מתחומים אלה נמוכות עד כדי לקויות (לדוגמה: התאמת המערכת לקצרי רואי, כבדי ראייה או עיוורים היא שיפור בנגישות המערכת).

הנגישות היא תת-תחום של השמישות - התחום העוסק בהתאמת המערכת לשימושם של אנשים רבים ככל האפשר (לדוגמה: התאמת המערכת לשימושם של ילדים, תיירים או אנאלפביתים היא שיפור בשמישות המערכת). העוסקים בהנדסת מערכות ממיינים את תכונת הנגישות של המערכות בין התכונות המכונות ilities, לצד מאפיינים לא-פונקציונאליים אחרים של מערכות, כגון אמינות ובטיחות.

תוכן עניינים