משרד ירושלים ומורשת

משרד ירושלים ומורשת
Ministry-ofJerusalemAndMoreshetLogo.png
מידע כללי
הקמהלראשונה: 1990
הוקם מחדש: 2015
מנכ"ל/יתמרדכי בניטה
ממשלהממשלת ישראל ישראלישראל
שר/הזאב אלקין
1 ביוני 2015
שמות קודמיםהמשרד לענייני ירושלים, המשרד לענייני ירושלים רבתי
האתר הרשמי

משרד ירושלים ומורשת הוא משרד ממשלתי בישראל. עם הקמתה של הממשלה ה-33 המשרד לענייני ירושלים רבתי נסגר וסמכויותיו הועברו למשרד ההסברה והתפוצות, ששמו שונה למשרד לירושלים והתפוצות. אך לאחר הקמת הממשלה ה-34 המשרד הוקם מחדש תחת שמו הנוכחי.