משפט ועסקים

חלק מכרכי כתב-העת "משפט ועסקים"

משפט ועסקים הוא כתב עת משפטי שיוצא לאור על ידי בית ספר הארי רדזינר למשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה. כתב העת נערך על ידי סטודנטים מצטיינים למשפטים בהדרכתו של עורך ראשי, שהוא איש הסגל האקדמי.

משפט ועסקים נוסד בשנת 2004, ומפרסם מדי שנה שני כרכים: הכרך הראשון מאגד מאמרים בנושאים חופשיים מענפי המשפט המגוונים, והכרך השני מאגד מאמרים משפטיים בתחום מסוים, שנבחרו מבין כל המאמרים שהוצגו בכנס השנתי של כתב-העת. למרות שמו, כתב העת אינו מתמקד רק בנושאים עסקיים.

בכתב העת ראו אור מאמריהם של בכירי המשפטנים בישראל, בהם: נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) פרופ' אהרן ברק, חבר הכנסת ושר החינוך לשעבר פרופ' אמנון רובינשטיין, פרופ' אוריאל פרוקצ'יה, מבקרת המדינה ושופטת בית המשפט העליון (בדימוס) מרים בן-פורת, שופט בית המשפט העליון יורם דנציגר, נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) מאיר שמגר, פרופ' יצחק זמיר ואחרים.


באתר כתב העת מתפרסמות מעת לעת רשימות קצרות בנושאים אקטואליים.

כנסים שנתיים

מאז היווסדו, נוהג כתב העת לקיים מדי שנה כנס העוסק בנושא משפטי נבחר, ובעקבותיו מפרסם כרך מאמרים. כאמור, כרך זה מצטרף לכרך הכללי המתפרסם בנושאים משפטיים מגוונים.

להלן רשימת הנושאים בהם עסקו הכנסים:

  • 2017 - ביוש (שיימינג).
  • 2012 - אילה פרוקצ'יה - שופטת בחברה רווית מתחים - בין חירות לאחריות.
  • 2011 - משפט, אתיקה וצבא.
  • 2010 - משפט ואדם בסימן גבורות לפרופ' אמנון רובינשטיין.
  • 2009 - משפט ופסיכולוגיה.
  • 2008 - שישים שנות משפט בישראל.
  • 2007 - מיזוגים ורכישות.
  • 2006 - משפט ורפואה.
  • 2005 - הקודקס האזרחי החדש.
  • 2004 - אתגרי הרגולציה במשק הישראלי.